Priebeh tanečných vystúpení a shows od objednávky cez akciu po platbu

Priebeh vystúpenia – všeobecné inštrukcie pre objednávateľa služby

V nasledujúcom texte podrobne opíšem priebeh tanečných vystúpení a shows. Možno ide o tvoju premiéru a nikdy doteraz si žiadnu podobnú zábavu neorganizoval. Ak aj áno, nie je na škodu informovať sa o tom, ako si môžeš celý proces zjednodušiť a urýchliť. Aby si si aj ty sám ako – keďže tak to spravidla býva – ako organizátor aj účastník párty/zábavy zároveň vystúpenie užil.

Priebeh tanečných vystúpení a shows v bodoch

  • Mailová objednávka, špecifikácia všetkých detailov a následné telefonické potvrdenie
  • Krátke telefonické potvrdenie v deň vystúpenie alebo max. deň vopred
  • Príjazd účinkujúcich včas pred termínom vystúpenia
  • Príprava na vystúpenie vo vhodných organizátorom zabezpečených priestoroch
  • Medzitým so mnou ako sprevádzajúcim manažérom vyúčtovanie čiže úhrada služieb, spravidla v hotovosti
  • Realizácia vystúpenia samotného, prípadná dohoda o predĺžení či rozšírení show atď.
  • Záver: rozlúčka, príp. prezlečenie sa účinkujúcich do civilu, odchod

Detailný priebeh tanečných vystúpení a shows, vysvetlivky

Trocha podrobnejšie k tým bodom zo zoznamu vyššie, ktoré to môžu potrebovať.

Objednávka, špecifikácia detailov, potvrdenie akcie

Ako som zmienil na úvodnej strane, preferujem úplne na úvod mailovú komunikáciu pri objednávke striptízového vystúpenia či inej show z mojej ponuky. Touto formou je totiž najjednoduchšie špecifikovať všetky potrebné detaily a na nič nezabudnúť. Až keď je jasno čo sa týka akcie, termínu, miesta, ceny atď. týka, zavoláme si pre záväzné potvrdenie.

Následne spolu komunikovať nemusíme až do dňa vystúpenia alebo dňa pred ním. Vtedy si zavoláme pre overenie, že neprišlo z žiadnej zmene a akcia sa uskutoční presne podľa dohody.

Príjazd účinkujúcich na miesto akcie, príprava, úhrada služieb

Ak je to potrebné z titulu typu vystúpenia (na prezlečenie, odloženie prípadných pomôcok či nástrojov), musíš ako organizátor akcie zariadiť a pripraviť priestor pre účinkujúcich. Miestnosť s patričným súkromím a vybavením. V prípade skutočnej dôležitosti takejto prípravy pre optimálny priebeh akcie upozorním ťa na jej potrebu a včas vopred ja ako manažér.

Behom prípravy účinkujúcich je ideálny priestor na vyúčtovanie, úhradu našich služieb v dohodnutej výške. Je štandardom a dobrým zvykom, že tento druh vystúpení sa uhrádza v plnej výške skôr, než sa začne. Spravidla v hotovosti, avšak nie je problém ani s úhradou prevodom na niektorý z účtov, kde bude platba pripísaná okamžite, príp. cez PayPal alebo v akceptovaných kryptomenách.

Ďalej už je priebeh tanečných vystúpení a shows jasný

Účinkujúci predvedú svoje vystúpenie, akciu či show po dohodnutú dobu. Napr. tanečné vystúpenie (go-go, strip a pod.) počas stanovený počet skladieb, topless obsluha (hore bez) po dohodnutý čas atď. V princípe kedykoľvek v priebehu vystúpenia je možné diskutovať so mnou o úprave jeho priebehu, rozšírení či predĺžení. Všetko je vecou diskusie, pokým sme spolu s účinkujúcim na mieste akcie.

Pre objednanie vystúpení tanečného a iného charakteru

je možné použiť môj kontaktný formulár alebo niektorý z uvedených ostatných kontaktov.